Jdi na obsah Jdi na menu
 

Hodnocení výstavy Koně v akci 2014

Součástí této akce byla organizace svazu chovatelů chladnokrevných koní - Norika, Slezského Norika a ČMB, kteří uspořádali v rámci této akce celostátní hodnocení finále 3letých chladnokrevných koní, soutěž ovladatelnosti v kládě, těžký tah a orbu. Celkem na těchto akcích za chladnokrevný svaz se zúčastnilo 65 kusů chladnokrevných koní. Organizačně byla výstava poměrně připravena i přes různé problémy, které se vyskytly z hlediska přihlášení koní v jednotlivých soutěžích. Nejdůležitější soutěží bylo finále 3letých chladnokrevných klisen plemene ČMB, Norik a Slezský Norik. Této soutěže se zúčastnilo 7 klisen ČMB, 7 Norických klisen a 6 klisen Slezského Norika. Klisny se předváděly v paddocku, vždy jednotlivě, byly posouzeny komisí a dále po ohodnocení byly předvedeny všechny společně a bylo stanoveno pořadí. V komisi byly členové Rady plemenných knih. Za ČMB Josef Anderle, za N Tomáš Janda, za SN Jan Blizňák. Tyto 3leté chladnokrevné klisny byly velmi dobře připraveny na výstavu, kolekce byly vyrovnané a nutno říci, že nejvyrovnanější kolekcí byly tentokrát norické klisny. Bylo přihlášeno málo klisen, ale tento stav odpovídá výběru v rámci republiky z počtu narozených hříbat. Předvedení v paddocku bylo zajištěno odbornými předvaděči, aby chovatelé měli zajištěnu i tuto činnost. Předvedení klisen shlédlo poměrně hodně diváků, kteří byli spokojeni jak s předvedením, tak s komentářem akce panem ing. Radko Novotným. Všechny klisny byly oceněny floty, dále získaly stájové ohlávky a finanční ocenění sponzorským darem generálního ředitelství Lesů ČR. Po tomto vyhlášení výsledků v paddocku byly klisny předvedeny před hlavní tribunou v rámci odpoledního programu, jak v sobotu, tak v neděli. Doufám, že majitelé klisen i diváci byli spokojeni.

Po ukončení hodnocení finále 3-letých klisen byly hodnoceny klisny s hříbaty. Zvítězil chladnokrevný hřebeček SN 67/32 Gordon z 67/66 Dáša, po hřebci Goliáš, majitele a chovatele p. Cába z Životic u Nového Jičína. Další klisny s hříbaty předvedla Zemědělská vítkovská společnost (SN), dále Gerik Pavel z Mořkova (ČMB), p. Tvarůžek Rudolf z Rosic u Brna (ČMB).

 

Ovladatelnost v kládě

Tato soutěž proběhla v neděli 9:30, v prostoru pardubického závodiště u lesíku. Soutěž bývá každoročně dobře obsazena, letos se zúčastnilo 19 soutěžících. Tito soutěžící prošli oblastními koly a byli vybráni do celostátní soutěže. Tato soutěž představuje zápřež jednoho koně do klády, musí projet stanovenou trasu mezi jednotlivými překážkami, nejdůležitější je „začelení klády“, což představuje seskupení klád na jednom stanovišti, dále terénní jízda přímo v lese, což imituje stahovaní dřeva. Celá trať byla letos velmi dobře připravena a na postavení trati se podílel p. ing. Našinec se svými spolupracovníky, za což jim patří dík a uznání. Taktéž děkujeme p. MVDr. Jiřímu Jandovi, který zajistil ozvučení celého areálu. Chybou bylo, že v rámci nedělního programu byly vyhlášeny pouze akce zahajovací a to byl pouze průvod od 12 hodin, takže tuto soutěž shlédlo poměrně málo diváků. Rozhodčí pracovali velmi dobře a nebyly zde žádné protesty.

Po ukončení této soutěže bylo opět vyhodnocení pořadí před hlavní tribunou a před tímto vyhodnocením, první dva předvedli umění ovladatelnosti v kládě před hlavní tribunou. Pan Knapovský Jiří s klisnou Samanta K pracuje v Orlických horách stabilně v lese, dále využívá chladnokrevné koně při hospodaření, vlastní 20ha polností a má 6 chladnokrevných koní. Pan Školka Pavel s klisnou Pavla pracuje v českých lesích v oblasti Třeboně, vlastní jak chladnokrevné, tak teplokrevné koně, obhospodařuje polnosti do 20ti ha a teplokrevné koně využívá ve sportu. Všichni ocenění do pátého místa získali finanční odměnu, opět z generálního ředitelství Lesů ČR a ostatní byli oceněni floty za účast v soutěži.

 

Těžký tah

Tato soutěž probíhá každoročně před hlavní tribunou. Letos byly zhotoveny sáně přímo na výstavišti v Pardubicích. Základní váha byla 700 kg. Každý kůň musel přetáhnout tyto sáně na vzdálenost 20 metrů a dodržet stanovená pravidla. Rozhodčí zaznamenávali váhu a čas. Soutěže se zúčastnilo 19 dvojic a hodnocen byl tzv. absolutní tah - při každém dalším kole se na sáně přikládalo 200 kg až do vyřazení všech soutěžících. Dále se hodnotila přepočtená váha, což je přepočet na váhu koně. V těchto výsledcích zvítězil kůň, který k poměru své hmotnosti utáhl nejvíce kilogramů. Tato soutěž zakončila program chladnokrevných koní, byla ukončena 18:30. Nevyskytly se žádné závažné připomínky ani protesty. Při vyhlášení výsledků komise a rozhodčí mylně spočítali výsledky, vše však bylo na místě opraveno a pořadí bylo upraveno (jednalo se o absolutní tah).

 

Orba

Velkým potěšením byla účast 8mi soutěžících (oproti 2 vloni). Všichni orali párou, kromě Jana Blizňáka, který oral pouze jedním koněm. Soutěž organizoval ing. Jan Navrátil z pražské zemědělské university, rozměřil jednotlivé pozemky a soutěžící si vylosovali pořadí a místo. Kvůli letošnímu deštivému počasí byl pozemek podmáčen, což ztížilo podmínky. Oráči si vedli velmi zdatně, zvláště nováček v této soutěži, zvláště nováček v této soutěži p. Jiří Bayer ze Závišic. Komise měla velmi těžkou práci s hodnocením. Stěžejními aspekty jsou - rovnost brázdy, převrácení skývy, mezerovitost v orbě, případně jiné nerovnosti. Mezi jednotlivými soutěžícími byly poměrně malé rozdíly. Orba se dále dělila na pluh obracák a jednoradličný pluh. Hodnocení soutěže v orbě proběhlo opět před hlavní tribunou, soutěžící získali jak věcné, tak finanční odměny.

 

Závěrečné hodnocení

Vzhledem k velmi hezkému počasí, které přispělo k tomu, že všechny soutěže proběhly regulérně a podle pravidel a přišlo poměrně hodně diváků. U každé soutěže byla stanovena odborná komise rozhodčích, která kontrolovala dodržení pravidel jednotlivých soutěží a hodnocení. Nedošlo. Vedení pardubického závodiště musíme ocenit zástupce představenstva ing. Skalický, p. Mandysová, kteří nám vycházeli maximálně vstříc, co se týká časového harmonogramu, rozpisu soutěží, propagace a veškerých technických a organizačních záležitostí (ustájení a krmení koní a ubytování účastníků). Velké poděkování patří generálnímu ředitelství Lesů ČR, kteří věnovali do soutěží chladnokrevných soutěží ceny v hodnotě 100.000 Kč. Další sponzoři věnovali prostředky na přepravu, Troubecká hospodářská a.s. poskytla jako cenu 300 kg granulí. Velmi dobře musíme hodnotit, že všechny soutěže, které probíhaly mimo hlavní předvadiště, byly zařazeny do hlavního programu tak, že vítězové jednotlivých soutěží byli předvedeni divákům. V rámci programu probíhal každý den průvod všech účastníků před hlavní tribunou, která byla zaplněna skoro do posledních míst diváky, defilovali všichni účastníci soutěží - vítězné chladnokrevné 3 leté klisny, zápřeže hřebců v kočárech případně v povozech, chladnokrevné klisny s hříbaty, zajímavá ukázka historie sklizně obilí, kde pan Jiří Bayer na klasickém žebřiňáku vezl snopy obilí a krojovaná děvčata a chlapci v ukázkách předvedli tuto dávnou a historickou sklizeň před hlavní tribunou - mlácení obilí cepy. Do této ukázky se zapojil i pardubický senátor p. Šilar. Po defilé hlavního průvodu byl v programu rej chladnokrevných hřebců, kde se představil z naší oblasti p. Kubíček s hřebci Zemského hřebčince Tlumačov 29/10 Biskup SN a 19/60 Barbar ČMB. Celou akci organizoval Svaz chovatelů chladnokrevného koně, který je členem ASCHK ČR. Koně do Pardubic patří a pardubické závodiště, včetně přilehlých částí, mají velmi dobré zázemí pro hodnocení, které si koně rozhodně zaslouží.

MVDr. František Horník

Předseda SCHKMS

foto © Michaela Olbertová

 

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Nováková
+420 739 778 455
Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 7
Celkem: 1857772
Měsíc: 17103
Den: 377