Jdi na obsah Jdi na menu
 

Petice na podporu Ing. Romana Klose

28. 4. 2023

Petice

na podporu pana Ing. Romana Klose zajišťujícího odborné zootechnické činnosti související s vedením plemenných knih ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

My, níže podepsaní chovatelé koní v České republice, vyjadřujeme podpisem této petice plnou podporu panu
Ing. Romanovi Klosovi a žádáme Asociaci svazů chovatelů koní České republiky, z.s. (dále jen „ASCHK“), aby s panem Ing. Romanem Klosem uzavřela smlouvu o zajištění odborné činnosti související s vedením plemenných knih také pro plemena koní český teplokrevník a český sportovní pony.

Pan Ing. Roman Klos je zkušeným pracovníkem provádějícím již téměř 30 let ke spokojenosti chovatelů označování, registraci, hodnocení a zápisy do PK, evidenci, měření koní různých plemen včetně plemene český teplokrevník a český sportovní pony. V letech 2015 až 2018 byl zaměstnán jako hodnotitel koní ve Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. Jako bývalý viceprezident ASCHK se zasadil o převedení uznaného chovatelského sdružení pro plemeno český teplokrevník pod ASCHK v době, kdy byl Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. v insolvenčním řízení. Pan
Ing. Roman Klos je subjektem oprávněným k provozování odborné činnosti související s vedením plemenných knih
ve smyslu plemenářského zákona, splňuje všechny podmínky, kvalifikační předpoklady, hodnotící kritéria, jakož
i požadavky na cenu stanovené pro tuto pozici. Jelikož se jedná o službu chovatelům, má se ASCHK v souladu se stanovami ASCHK zasazovat o plnění účelu ASCHK ku prospěchu chovatelů, zajišťovat vzájemně výhodnou spolupráci s osobami, které projeví zájem podporovat činnost ASCHK, a chovatelé mají mít možnost si sami zvolit označovatele
z co nejšiřšího seznamu označovatelů splňujících dané podmínky.

V Novém Jičíně dne 17.04.2023

Petici sestavila: Ing. Monika Klosová, Starojická Lhota 116, 741 01  Starý Jičín

 

Svým podpisem uděluji paní Ing. Monice Klosové svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

 

Jméno, příjmení

Bydliště

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Nováková
+420 739 778 455
Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 7
Celkem: 1833734
Měsíc: 16895
Den: 955