Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vyjádření ke stížnosti na průběh MČR

10. 1. 2018

Schchk z. s.

Klokočov 81

747 47 Vítkov

  V Klokočově dne 2. 1. 2018

         Vyjádření ke stížnosti na průběh MČR

Vážený pane Marvane,

Tímto reagujeme na Vaši stížnost týkající se průběhu MČR chladnokrevných koní v Humpolci.

Na základě připomínek ke konkrétním pochybením rozhodčích jsme oslovili sbor rozhodčích a požádali a podání vysvětlení. Hlavní rozhodčí MČR pan Louda, ani zvolený předseda rozhodčích pan Nedbálek doposud neodpověděli. Budeme proto v nejbližších dnech žádost o vysvětlení urgovat.

K Vašemu dotazu jakým způsobem je osoba jmenována rozhodčím si dovolujeme shrnout vznik tohoto druhu soutěží, jelikož podstata tohoto souhrnu úzce souvisí s Vaší otázkou.

Kombinované soutěže vznikali na Moravě v zásadě z iniciativy samotných závodníků, rozhodčí byli následně delegování opět většinou závodníky nebo organizátory (bez jakýchkoliv podmínek či pravidel). S organizací těchto soutěží začala pomáhat ASCHK ČR a to především finančně. Svaz se toho času zabýval pouze tzv. dvojbojem a to i s odlišnými pravidly.

Teprve před čtyřmi lety začal Svaz sjednocovat pravidla obou soutěží, což se dnes již do jisté míry podařilo.

Bohužel prozatím nejsou nastaveny specifické podmínky, za kterých je možné stát se rozhodčím. Existuje pouze seznam rozhodčích (jedná se vlastně o seznam účastníků školení rozhodčích a dále jimi doporučených apod.), tedy osob, které jsou ochotny tuto funkci vykonávat a to za poměrně skromnou odměnu, na kterou mají dle pravidel nárok, který byl však ustanoven až v posledních letech.

Zásadní nedostatek systému je tedy to, že neexistuje mezi Svazem a rozhodčími (resp. mezi kýmkoliv a rozhodčími) žádný vztah, který by určoval kompetence a zejména zodpovědnost rozhodčích vůči nadřízenému orgánu. Na druhou stranu Svaz ani nikdo jiný nemá určené pravomoci rozhodčí sankcionovat za nedodržení stanovených podmínek, pochybení v rozhodování apod.

Jsme si plně vědomi, že bez vyřešení kompetencí Svazu a rozhodčích se systém soutěží neposune dále. Prvním návrhem je tedy vznik tříčlenné skupiny, která bude mít na starost soutěže jako takové, tedy např. úpravu pravidel (každý sport se neustále vyvíjí a změna pravidel je občas nutná), výběr a školení rozhodčích a pořadatelů, tak aby byla úroveň soutěží srovnatelná jak po stránce technické tak organizační a propagační, v neposlední řadě by tato skupina měla řešit nestranně stížnosti závodníků atd.

Předsednictvo Svazu by v tomto roce rádo představilo a uvedlo v platnost systém, který bude zajišťovat co největší objektivitu výběru závodníků pro MČR, bude zahrnovat licence závodníků i rozhodčích a především přesný výčet kompetencí a odpovědnosti pro všechny zúčastněné. Samozřejmě ukáže letošní Valná hromada Svazu, v jakém složení předsednictvo tyto úkoly dokončí.

Uvědomujeme si, že propagace letošního MČR byla nedostatečná a pozdní. Divácká účast tak byla více než tristní. Hlavní příčinou byla nedostatečná komunikace a určení odpovědností mezi Svazem, ASCHK a Střední zemědělskou školou. Plně si uvědomujeme nedostatky zejména marketingového charakteru, které celou tuto akci nemalého významu tak poznamenaly.

Můžeme Vás ujistit, že podnětů k pořádání dalších soutěží se sešlo relativně mnoho. Pevně doufáme, že vznikne otevřená diskuze k celému systému soutěží chladnokrevných koní.

Jako předsednictvo věříme, že další MČR již proběhne bez takových chyb jako je příliš těžký výřez, nefunkční časomíra nebo pohyb neoprávněných osob na kolbišti a dalších.

Doufáme, že většina Vašich připomínek a podnětů byla tímto dopisem zodpovězena.

Předpokládáme Vaši aktivní účast při nastavování nového systému soutěží a předem za ni děkujeme.

Za SCHCHK, z. s.

S pozdravem Jana Voráčková

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Nováková
+420 739 778 455
Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 12
Celkem: 1833695
Měsíc: 16882
Den: 963