Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze schůze v Podivíně

5. 2. 2015

Zápis ze schůze 25. ledna 2015 – Podivín

Schůze se zůčastnilo cca 40 osob z řad závodníků, organizátorů a rozhodčích.

ASCHK již nechce organizovat tyto soutěže a MČR, iniciativu přebírá SCHCHK, ASCHK bude podporovat finančně.

Byly nahlášeny termíny jednotlivých kvalifikačních kol, kromě kvalifikace v Jablůnce (p. Fízek) + závody, které nejsou zařazeny jako kvalifikační soutěže.

Finále jednotlivých disciplín proběhne v Pardubicích 5. – 6. 9. 2015

MČR – navrženy termíny: 19. – 20. 9, 3. – 4. 10

-navržené místa: Hradec nad Moravicí, Těšánky – farma Galatík, Františkův dvůr – Klokočov

Nabídka ze strany svazu chovatelů sportovního ponyho – společné MČR – atraktivnější bohatší program.

O konečném termínu a místě konání rozhodne předsednictvo svazu 19. 2. 2015.

Organizátor:

Včas – termín soutěže popř. jeho změna

-zajištění hl. rozhodčího

-dodání pozvánky, rozpisu, článku, foto popř. video

-rozpis soutěže

HL. rozhodčí:

Dodání výsledků – kopie originálního zápisu + přepsané výsledky do tabulky – zaslání pro možnost zveřejnění na webu aschk a schchk do 7 dnů

Soutěžící – povinnost se písemně dle rozpisu přihlásit, v případě nedodržení může organizátor požadovat vyšší startovné jako v tepl. Soutěžích nebo závodníka nepřijmout do soutěže?

Povinnost korektního oblečení – pevné boty, kalhoty (rifle, montérky), košile, vesta, čepice

Nedodržování povinností ze strany hl. rozhodčího nebo organizátora může znamenat pro další sezonu nemožnost soudcovat nebo organizovat kvalifikační soutěž.

SCHCHK – vylepší systém zveřejňování výsledků a celkové propagace soutěží (weby, časopisy) – spolupráce s rozhodčími a organizátory – bez informací nelze nic propagovat

Systém vyhodnocování soutěžících + konkrétních koní, na MČR ohodnocení nejlepších koní českého chovu

Kvalifikační klíč – pardubice 2 O, 2TT z oblasti

Jiný systém?

Soutěžící do 18let – v doprovodu odpovědné osoby?

Soutěže amazonek – rozdělení věkové kategorie? Stejné pravidla? – jednodušší ovladatelnost?

Pravidla soutěží:

Soutěž A – vozatajská jízda

K této disciplíně bylo podle očekávání nejméně připomínek a návrhů.

-ztráta biče nebo pokrývky hlavy – návrh sankce pouze trestnými sekundami – ne vyloučení

-doplnění korektnosti jízdy a chování kočího

Soutěž B – ovladatelnost s kládou

Rozměry – stávající

Návrh

–chod koně krok nebo zákaz cvalání koně, skákání apod., kočí libovolně

–zkrácení délky trati, nahuštění překážek na co nejmenší plochu

–omezit jednoduché průjezdy, méně překážek pouze technicky náročnější

–možnost stavět trať v terénu, nejen rovné kolbiště

soutěž C – těžký tah

návrh:

-chod koně krok – názor že každý kůň tahá jiným stylem

-třikrát zabrání – náročnost na rozhodčí

-zákaz cválání skákání, trhání

důvodem je hlavně zkulturnění celkového dojmu soutěže

-pomocník jen při zapínání rozporky (vah) (v rámci bezpečnosti, ale kůň v této soutěži by měl být ovladatelný, je to jedna z vlastností, kterých si na pracovních koní ceníme, tedy proto ne pomocník u huby koně)

-soutěžící nesmí opustit kolbiště po zahájení soutěže až do ukončení ( kontrola chování kočího ke koni po celou dobu soutěže)

-ve finálových soutěžích  možnost urychlit soutěž zvýšením přikládané váhy (do finále by se měli dostat soutěžící, kteří jsou dobře připraveni a tedy musí počítat s větší náročností – zajímavější pro diváky, tahání do tmy)

Bič:

Nadměrné použití – školení rozhodčích, sankce – vyloučení, fin. pokuta?

Bič patří k výstroji – náročnost na rozhodování rozhodčích

Vozatajská – ano

Ovladatelnost - ?

Tah - ?

Hl. rozhodčí – návrh – 2hl. rozhodčí na oblast – proškolení

Školení absolvují také pomocní rozhodčí.

Zmenšení počtu hl. rozhodčích – soudcování stejnorodější než při vysokém počtu

-nárok na cestovní náhrady + odměna

v soutěži stačí jeden hl. rozhodčí

školení rozhodčích  - termín a místo bude určeno 19.2. na schůzi předsednictva SCHCHK a SCHCMB

Chladnokrevné koně prezentujeme jako pracovní koně, tedy koně které považujeme za partnery v práci. Upřednostňujeme jejich odlišné vlastnosti od teplokrevných koní, tedy klid, rozvahu, ovladatelnost, poslušnost a ochotu spolupracovat s člověkem za veškerých okolností. Toto je obraz, který bychom měli ukazovat divákům na závodech, nikoliv rychlost a zbrklost jak se tomu děje nyní. Vozatajská soutěž je o přesnosti a ovladatelnosti a poslušnosti koní, schopnosti couvání a překonání různých překážek s rozvahou a jistotou (nikoliv letíme a snad to vyjde a nebo ne). Ovladatelnost je soutěž, která má simulovat práci v lese, přesnost a poslušnost (nikoliv o dostizích kočích), těžký tah ukazuje ochotu koně táhnout těžký náklad a jeho momentální fyzickou připravenost a vyrovnanost temperamentu (nikoliv uškubu co můžu protože musím) – je třeba si uvědomit, že divák je laik a mnohé může považovat dokonce za týrání

Kolem těchto soutěží proběhlo v loňském roce mnoho bouřlivých diskuzí a to především mezi závodníky a rozhodčími, ale také mezi diváky. Vše vyvrcholilo MČR, znechucením všech zúčastněných. Tyto události vedly ASCHK k tomu, aby se distancovala od těchto soutěží a SCHCHK, aby se tohoto ujala. Proto se otázka soutěží a jejich pravidel znovu otevřela do 31: 1. 2015 měl každý, kdo měl co říct, možnost se vyjádřit. Bohužel musím konstatovat, že počet těch, kteří této možnosti využili byl žalostný. Těm, kteří tuto možnost využili, děkuji. Děkuji i těm kteří se zúčastnili schůze v Podivíně.

Vzhledem k tomu, že SCHCHK  nese odpovědnost za tyto soutěže (jak budou prezentovat chl. Koně a svaz), o konečné verzi pravidel rozhodne předsednictvo svazu. Pravidla budou vyvěšeny na www.aschk.cz, a www.schchk.cz.

Za SCHCHK Jana Voráčková

 

 

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Nováková
+420 739 778 455
Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 10
Celkem: 1857777
Měsíc: 17103
Den: 379