Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis z členské schůze Olomouc 2024

31. 3. 2024

Zápis z členské schůze SCHCHK ze dne 30. 3. 2024

Přítomno 20 členů
Zahájil p. MVDr. František Horník v 10 hodin
Zápis: Ing. Pavla Pavlíková, Ph.D.
Zhodnocení roku 2023: Jana Nováková
Revizní zpráva: Petra Šanturovová, Vojtěch Pospěch
Zprávy zástupců rad plemenných knih: Josef Pernička, Ing. Ivan Petrtýl, Zuzana
Juráňová
Výstavy a prezentace pro rok 2024: Jana Nováková
Soutěže pro rok 2024: Jana Nováková
Usnesení členské schůze: zápis Ing. Pavla Pavlíková, Ph.D.
Schválení delegátů na valnou hromadu ASCHK – za SCHCHK se zúčastní Vojtěch
Pospěch a Stanislav Pospěch.
Diskuze

Diskuze k propagaci a informovanosti
- lepší informovanost pro členy svazu o chovatelských akcích a závodech
- kalendář akcí
- facebook
- webové stránky svazu
- články v časopisu koní
- pokud nebudou pořadatelé zasílat informace ke konaným akcím ideálně na chat
facebook svazu nebo na schchk@seznam.cz , tak nejsme schopni provádět
propagaci těchto akcí
- to platí i o výsledcích chovatelských akcí a také o závodech
- předání výsledků akcí a jejich následné zveřejnění po dodání podkladů proběhne
na facebookových a webových stránkách svazu
- zlepšení zveřejňování výsledků také na webových stránkách ASCHK

Revizní zpráva:
- zpráva o hospodaření svazu – viz revizní zpráva
- seznámení Petra Šanturovová, Vojtěch Pospěch
- revizní práva schválena revizní komisí
Diskuze k členství
- zvýhodnění a podpora pro členy svazu při akcích, které pořádá svaz chovatelů
chladnokrevných koní
- nečlenové svazu budou mít vyšší startovné
- doporučení pro pořadatele akcí: upravení projednání podmínek
Výroční zprávy jednotlivých plemenných rad
- ČMB - Josef Pernička
- SN – Ing. Ivan Petrtýl
- ČN – Zuzana Juráňová

Povinnost čipování hříbat. Pálení je po rozhodnutí rady plemenné knihy dobrovolné,
ale plně hrazené chovatelem (majitelem).
Soutěže a chovatelské akce v roce 2024
- výstava v Olomouci (16. 8. - 17. 8. 2024) – celorepublikový šampionát tříletých
chladnokrevných klisen a klisen s hříbaty
- mistrovství v kombinované soutěži chladnokrevných koní – Klokočov 4. - 6. 10.
2024
- mistrovství v ovladatelnosti s kládou a v těžkém tahu jednospřeží – Klokočov 4. -6.
10. 2024
- soutěž dětí v rámci mistrovství ČR v kombinované soutěži chladnokrevných koní –
Klokočov
Diskuze k vydávání katalogu hřebců
- přání zachování katalogu hřebců v tištěné podobě. ASCHK tuto variantu v tištěné
podobě již nebude vydávat
- doporučení nacenění a dotvoření katalogu chladnokrevných plemenných hřebců,
který by byl každoročně doplňován o nově zařazené hřebce.
Diskuze k pořádání 60ti denního testu
- bude projednáno na schůzce 15. 5. 2024 RPK s ASCHK
Diskuze k problematice prodeje koní.

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Nováková
+420 739 778 455
Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 5
Celkem: 1853821
Měsíc: 19837
Den: 649