Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis z členské schůze SCHCHK 2023

26. 3. 2023

Svaz chovatelů chladnokrevných koní, z. s.

Klokočov 81, 747 47 Vítkov

www.schchk.cz

tel: 739778455

 

členská schůze 19. 3. 2023 Ostopovice

 

ZÁPIS

_________________________________________________________

 

Zahájení schůze proběhlo v 10:00 hodin. Zahájil Ing. Ivan Petrtýl. Pro nepřítomnost nadpoloviční většiny členů (přítomno 21 členů) se zahájení odkládá o 30 minut podle stanov svazu.

Program odsouhlasen přítomnými členy.

 1. Volební a mandátová komise a zpracování návrhu na usnesení schválena většinou.

Zápis: Ing. Pavla Pavlíková

Mandátová komise: Jan Louda, Kurt Peterek

Usnesení valné hromady: David Janoš, Aleš Lichnovský

Ověřovatel zápisu: Jiří Pavlík, Petra Šanturovová

 

 1. Zpráva předsedy za rok 2022 (Jana Nováková)

Úvodní slovo a shrnutí i roku 2022:  přehlídka hřebců (Tlumačov, Dolní Jelení, Písek), výstava Olomouc a Pardubice. Ostatní letní akce proběhly bez problémů. Mistrovství v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní proběhlo v Kolesák.

Rok 2023: otázka pokračování dalších spoluprací se svazy chovatelů norika a českomoravského belgika

 

 1. Označování a popisování koní

Předsedkyně Jana Nováková doplnila informace k této problematice. Zapisování 3-letých klisen mohou členové rady plemenných knih a také se přihlásil Equiservis konzulent.

 

 1. Zpráva o hospodaření (Petra Šanturovová)

Zpráva o hospodaření, čeká se na proplacení dotací na základě, kterých se budou vyplácet cestovní náhrady na výstavy. 

Účetní výsledovka za rok 2022 byla poskytnuta k nahlédnutí členům

 

 1. Zpráva revizní komise (Jan Louda)

Revizní komise provedla kontrolu revizní knihy a pochvala p. Petře Šanturovové za precizní vedení a zpracování. Revizní komise neshledala žádný problém.

 

 1. Schválení členských příspěvků pro rok 2024

Členský příspěvek pro rok 2024 byl schválen ve výši 500 Kč jednohlasně všemi přítomnými členy. Pan Marvan navrhuje 700 Kč. Hlasování: 2 pro, 1 se zdržel hlasování, 18 proti.

 

 1. Zprávy RPK SN Ing. Petrtýl

za RPK ČN A ČMB nebyl nikdo přítomen

Pan Ing. Petrtýl nastínil problematiku výkupu hřebečků státními hřebčinci, kdy hřebčince mají daný finanční strop, který je podstatně nižší než dnešní prodejní ceny. Dochází k přeplacení nabídek státních hřebčinců soukromníky, u kterých není záruka budoucího uchovnění hřebce. Návrh snížení plošných dotací na narozené hříbě, ve prospěch nákupu hřebečků pro hřebčince.

 

 1. Výstavy a prezentace pro rok 2023

Informace o financování příspěvků na dopravu na výstavy z dotací. Státní dotace nebudou poskytování ve výši z minulých let, bude nutnost snížit či zrušit dotování příspěvků na dopravu.

Informace k výstavám a prezentací koní pro rok 2023 podala p. Jana Nováková.

 

 1. Systém soutěží chladnokrevných koní, zpracování výsledků

Informace k soutěžím chladnokrevných koní provedla p. Jana Nováková.

 

 1. Propagace a informovanost

Svazové stránky upravuje p. Ing. Václavková (kontakt na webových stránkách www.schchk.cz), na kterou se lze obrátit v případě potřeby např. propagace své akce.

Přes facebookové stránky probíhá informovanost pomocí Mgr. Natalie Bančíkové.

 

 1.  Usnesení členské schůze

 

 1. Volba delegátů na valnou hromadu ASCHK (konaná dne: 20. 4. 2023)

114 členů za rok 2022 – nominuje se 5 delegátů – Stanislav Pospěch, Vojtěch Pospěch, Petra Šanturovová, Mgr. Natalie Bančíková,  Jaroslav Marvan

 

Schváleno všemi účastněnými.

 

 1. Diskuze

- Ing. Novotný – šampionky 1. - 3. místo v Pardubicích, které jsou v majetku soukromníků nejsou většinou dále používány k plemenitbě. Dotačně podpořit budoucí chovnost těchto nadějných klisen např. zvýšením dotace na hříbě.

- MČSR – pan Diblíček – chce navrhnout postupující na MČSR prvních šest nejlepších umístění z MČR → bude navrhnuto k jednání revizní komisi pro soutěže chladnokrevných koní k vyřešení kvalifikačních podmínek.

- Možnost uspořádání školení posuzovatelů koní (školitel pan Procházka – bývalý školitel EQUISERVISU) – termín 29. 4. 2023, jiný termín???  nebo podzim či zima 2023. Akce by probíhala v Tlumačově – předvaděči + koně k dispozici z hřebčince. Školící místnost k dispozici. Členové rady plemenných knih by měli mít účast povinnou + další zájemci o školení.

- p. Ing. Novotný – nový budoucí člen rady plemenných knih by se mohl účastnit všech akcí v rámci zaškolování pro budoucí práci v radě plemenné knihy.

- pan Marvan se nabídl na stavbu závodní trati v Pardubicích, pokud nebude kvalifikován do soutěže.

- Vladimír Hajtmar byl navrhnut jako stavitel trati do Pardubic, návrh bude předán revizní komisi pro soutěže chladnokrevných koní.

- Projednat s ÚEK uvádění obou měr hřebců v původech. Hřebci SN jsou přeměřování v 7 letech ideálně na výstavě v daném roce.

- Smlouva s hřebčincem Tlumačov při 60-ti denním testu chladnokrevných hřebců není korektní. Znova otevření této problematiky s novým vedením hřebčince.

- Otevření otázky kožních problémů, možný test v německé laboratoři (cena cca 7 tis. Kč – cena před 4 lety), dobrovolný.

Kurt Peterek – oslovit střední školy pro pozici posuzovatele. Ing. Ivan Petrtýl – prozatím to ponechal v rámci svazu případně dalších zájemců.

 

 

Zápis vyhotovil: Pavla Pavlíková

                  ______________________

 

Kontrola zápisu: Petra Šanturovová                               Jiří Pavlík

                  _____________________           ________________________

 

V Ostopovicích dne: 19. 3. 2023

 

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Nováková
+420 739 778 455
Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 4
Celkem: 1853839
Měsíc: 19839
Den: 612